chanel boy red แดงทอง

15,000 ฿

Chanel ฺboy 10 lamb ( TOP leather )

 หนัง -lamb skin

อะไหล่ – สีทอง

สายสะพาย- มี ถอดแยกไม่ได้ / สายปรับระดับสั้นยาวไม่ได้  / สะพาย เฉียง สะพายข้าง ได้ / สามารถสะพายแบบ เบิ้ลสายสองเส้น เพื่อให้สั้น หรือ เส้นเดียวยาวๆ เพื่อเฉียง หรือข้างก็ได้

สี – ดำ

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ