Chanel classic 12inches -whtie

15,000 ฿

หนัง -cavier skin 

อะไหล่ – สีเงิน 

สายสะพาย- มี ถอดแยกไม่ได้ / สายปรับระดับสั้นยาวไม่ได้ / สะพาย เฉียง สะพายข้าง ได้ / สามารถสะพายแบบ เบิ้ลสายสองเส้น เพื่อให้สั้น หรือ เส้นเดียวยาวๆ เพื่อเฉียง หรือข้างก็ได้ 

สี – ขาว

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ