Chanel classic 8 cavier

8,000 ฿

Chanel classic 8 cavier

หนัง คาเวีย / และ หนัง lamb

อะไหล่ เงิน / ทอง

ขนาด 20 cm

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ