Chanel classic cavier – 12” inches

15,000 ฿

Chanel classic cavier – 12” inches

หนัง -cavier skin

อะไหล่ – สีทอง

สายสะพาย- มี ถอดแยกไม่ได้ / สายปรับระดับสั้นยาวไม่ได้ / สะพาย เฉียง สะพายข้าง ได้ / สามารถสะพายแบบ เบิ้ลสายสองเส้น เพื่อให้สั้น หรือ เส้นเดียวยาวๆ เพื่อเฉียง หรือข้างก็ได้

สี – ดำ

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ