Chanel GST

9,000 ฿

Chanel GST

หนัง -lamb

อะไหล่ – สีทอง / สีเงิน

สายสะพาย- มี ถอดแยกไม่ได้ / สายปรับระดับสั้นยาวไม่ได้ / สะพายคล้องไหล่ คล้องแขนได้

สี – ดำ

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ