Dior Book Tote

9,500 ฿

Dior Book Tote

วัสดุ – ผ้าตั้งทรง

สายสะพาย- ไม่มี เป็นลักษณะ ถือคล้อง มือหรือไหล่

ลายดอกไม้

ขนาด 16 นิ้ว กว้าง ฐาน 6.5นิ้ว สูง 12.5 นิ้ว

ปากกระเป๋ากว้าง ใส่ของได้เยอะ กระเป๋ามีน้ำหนักเบา งานถักทั้งใบ

หูตั้งทรงอยู่ตัว / กระเป๋าพับเก็บได้

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ