Gucci Jackie

3,500 ฿3,900 ฿

size 28 cm : ราคา 3900 บาท

size 19 cm : ราคา 3500 บาท

อะไหล่ –  ทอง

สายสะพาย- มี / ลักษณะ คล้องมือ หรือคล้องไหล่

สี – หนังสีน้ำตาล

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ