Hermes Birkin ดำอะไหล่ทอง 25cm

15,000 ฿

Hermes Birkin ดำอะไหล่ทอง

Size : 25 cm.

สี : ดำอะไหล่ ครีมนม(Nata) เทา (etue) เหลือง น้ำตาลแทน

อะไหล่ : ทอง

สี: ดำอะไหล่เงิน

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ