LV Artsy monogram

7,500 ฿

LV Artsy monogram

หนัง -canvas

อะไหล่ – สีทอง

สายสะพาย- ไม่มี

หูจับ- ถือแข็งแรง สะพายคล้องมือ /ไหล่ได้

ลาย – monogram / azur

ขนาด สูง 12” กว้าง 14” – ฐาน 8”

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ