LV capuciness bb cameo

8,500 ฿

LV Capucines bb

หนัง -cow

อะไหล่ – สีเงิน

สายสะพาย : มี (ปรับระดับไม่ได้) / ถอดแยกได้

ขนาด กว้าง 9 นิ้ว

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ