LV Metis reverse monogarm

7,000 ฿

LV Metis reverse monogram

ขนาด 9.5 นิ้ว

สายสะพายยาว ถอดแยกได้ / ปรับระดับสั้นยาวได้

กระเป๋ามีหูหิ้ว / มีช่องซิปด้านหลัง /สะพายข้าว / สะพายเฉียงได้

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ