Rolex Yatch master-ll ( Swiss Grade)

18,000 ฿

ราคา 18000 บาท

Rolex Yatch master-ll

เครื่องระบบ Automatic

อะไหล่ – เงิน หน้าปัดขอบน้ำเงิน

สายนาฬิกา – สามารถตัดสายข้อนาฬิกาออกได้

ขนาด 40 มม

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ