Rolex Yatch master-silver

18,000 ฿

ราคา 18,000 บาท

Rolex Yatch master-silver

เครื่องระบบ Automatic

อะไหล่ – สีเงิน

สายนาฬิกา – สามารถตัดสายข้อนาฬิกาออกได้ ตามร้านทั่วไป

ขนาด 38 มม

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ