Rolex Yatch master

15,000 ฿

Rolex Yatch Master ( japan machine)

เครื่องระบบ Automatic

อะไหล่ – สี rose gold

สายนาฬิกา – สามารถตัดสายข้อนาฬิกาออกได้ ตามร้านทั่วไป

ขนาด 35 มม

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ