LV Vanity PM

6,500 ฿

LV Vanity PM

ฮาร์ดแวร์สีทอง

หูจับด้านบนช่วยให้ถือหรือคล้องแขนได้สะดวก

ระบบปิดแบบซิปคู่พร้อมแม่กุญแจ

ที่ห้อยกุญแจ

พื้นกระเป๋ามีหมุด 4 ตัวสำหรับกันรอย

สายโซ่: สามารถถอดออกได้

ช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆ